www.zebracasa.com 6698 SK kapsamında Aydınlatma Bildirimi

Son Güncelleme: 17.04.2024

Veri Sorumlusu Kimliği:

Zebra Tekstil San ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim adresi: info@zebracasa.com

İşbu aydınlatma metni www.zebracasa.com adresini ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

www.zebracasa.com adresi üzerinden kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenir:

      Tanıtım Ve Pazarlama Faaliyetleri, İletişim Faaliyetleri ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Soruları Cevaplamak ve Etkin Bir Müşteri Hizmeti Sunmak.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte kişisel verileri Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yurt dışına aktarabilir. KVK Kanununda belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını KVK kurulu belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVK Kurulunun izninin bulunması suretleriyle yurt dışına aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Verileriniz adı geçen adreste yer alan ilgili alanları işleyerek gönder butonuna tıklamanızla birlikte web-adresi ara yüzüne yüklenmektedir.

Verilerinizi işlerken KVKK m. 5/1 hükmü uyarınca açık rıza (ticari elektronik iletişim izni vermeniz halinde),   KVKK m. 5/2 (a) hükmü uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi (mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında),   KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle işlemenin gerekli olması (üyelik sözleşmesi, satış sözleşmesinin ifası, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve satış sonrası servis desteğinin sağlanması),  hukuki sebebine dayanırız.

İlgili Kişinin Kanunun 11 İnci Maddesinde Sayılan Diğer Hakları:

İlgili kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da yer alan haklarını yukarıdaki yazışma adresine başvuruda bulunarak her zaman işletebilirler.