Çevre Politikası

Çevre Politikası

ZEBRA CASA  üst yönetimi olarak,  ISO 14001:2015’in prensiplerini ve şartlarını yerine getirerek Entegre Yönetim Sistemi’nin uygunluk yükümlülükleri doğrultusunda sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.  

Bu çerçevede;  ZEBRA CASA tüm çalışanları, , hammadde alımından,ürünün son kullanıcıya iletilmesi sürecindeki tüm aşamalarda çevre kirliliğini önlemek ve/veya ortadan kaldırmak ile ilgili gerekli altyapıya sahiptir.

-Çevre Bilincini artırmak ve çevre kirliliğini minimize etme için Üst Yönetim aşağıdaki konularda çalışmalar yapacağını taahhüt eder.
-Çevre kirliliğini önlemek, doğal kaynakları korumak ve Entegre Yönetim Sitemini iyileştirmek için sürekli eğitim.
-Çevre farkındalığının sürekli yaratılması.
-Daha küçük çevresel ayak izine sahip yeni materyallerin araştırılması ve tehlikeli atık yönetiminin iyileştirilmesi.
-Yenilenemez enerji tüketiminin azalması ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirilmesi.
-Kuruluşun bağlamından doğan faaliyetler.
-Çevre kirliliğini azaltmak, bozulmayı ve çevreye zararı önlemek için çevre prosedürlerinin uygulanması Su, toprak, hava ve biyoçeşitlilik üzerindeki
ters etkinin azaltılması.
-Bağlam, ilgili taraflar ve çevre boyutları dikkate alarak hedef belirleme ve bu hedeflere  ulaşmak için programlar yapma.

Üst Yönetim Çevre Politikası’nı kuruluşta veya kuruluş adına çalışan tüm kişilere duyurmak ve halka açık hale getirmekten sorumludur. 

MEHMET SARIOĞLU
ŞİRKET MÜDÜRÜ

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.